ค้นพบจำนวน 8,827 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 89
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดแหลม ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดหัวดง ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 73110
วัดวังแร่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 73110
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดปุณหังสนาวาส (วัดสำโรงใต้) ซ.วัดสำโรงใต้ ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบางพึ่ง ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดบัวโรย จ.สมุทรปราการ 10540
วัดนกเขาเปล้า ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 73110
วัดท่าข้าม ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดท้องคุ้ง ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดดงเกตุ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดเซนต์นิโกลาส ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วัดกาหลง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
คริสตจักรสันติ ถ.พระร่วง ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดเอี่ยมประดิษฐ์ ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า) ซ.คลองสรรพสามิต ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
วัดเอนกดิษฐาราม ซ.สุขาภิบาลบางใหญ่ 8 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดเอกราช ซ.329 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดอู่ยา ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดอู่ทอง ถ.ท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดอู่ทอง ซ.3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดอู่ตะเภา ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
วัดอู่ข้าว ซ.ปท. 3008 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
วัดอุโลม ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วัดอุโปสถาราม ซ.สะแกกรัง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดอุเบกขาราม ซ.กพ. 1023 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดอุบลวนาราม (วัดบัว) ถ.สำเร็จพัฒนา ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดอุทุมพรวนาวาส ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดอุทุมพรวนาราม (วัดบ้านสวนมะเดื่อ) ซ.2282 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
วัดอุทุมพร (วัดท่าเดื่อ) ซ.1116 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดอุทัย (วัดละมุ) ซ.3056 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วัดอุทยาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดอุทยานการศึกษา ถ.มรกต ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดอุทยาน ซ.รพช. นบ. 4140 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
วัดอุทการาม ซ.3470 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
วัดอุตะมะพิชัย ซ.สห. 4014 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
วัดอุดมสันติวรรณ ซ.สุระนารายณ์ 2 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดอุดมศรัทธาราม ซ.1084 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
วัดอุดมศรัทธาราม ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดอุดมมังคลาราม ซ.2385 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดอุดมมงคล ถ.คชเสนีย์ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดอุดมพัฒนาราม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
วัดอุดมพัฒนา ซ.225 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
วัดอุดมพร ซ.3329 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
วัดอุดมธานี ซ.อุดมธานี ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดอุดมธัญญา ซ.3329 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
วัดอุดมทรัพย์ ซ.1072 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดอินประชาราม ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดอินทาราม ซ.1132 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดอินทาราม ซ.อินทราราม ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วัดอินทาราม ซ.3060 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดอินทาราม ซ.3501 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดอินทาราม ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
วัดอินทาราม ซ.สส. 4004 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
วัดอินทรีย์ศรีสังวรณ์ ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดอินทรีย์ ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดอินทราวาส ซ.รพช. อท. 4105 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วัดอินทราวาส ซ.3260 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
วัดอินทราราม ซ.3334 ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
วัดอินทราราม ซ.นว. 3522 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
วัดอินทราราม (วัดหุบรัก) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดอินทราราม ซ.วัดอินทราราม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วัดอินทรศักดิ์ ซ.2402 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดอินทร์พรหมใย ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดอินทร์เตชะสว่างวราราม ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดอินทร์เจริญ ซ.21 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดอินทร์เกษม ซ.สพ. 3011 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดอินทร์ ถ.,วัดเสาธงหิน, ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดอินกัลยา ซ.32 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
วัดอำภาศิริวงศ์ ซ.3369 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดอำนาจศรัทธาธรรม ซ.1074 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
วัดอาษาสงคราม ถ.พระยาดำรงค์ราชพลขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
วัดอารีราษฎร์ ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วัดอารีทวีวนาราม ซ.3251 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
วัดอาน ซ.3351 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72110
วัดอ่างทองวรวิหาร ซ.เทศบาล 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
วัดอ่างทอง ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดอ่างทอง ซ.พหลโยธิน ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดอ่างทอง ซ.3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
วัดอ่างทอง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดอ่างแก้วเขาชายธง ซ.สพ. 3019 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
วัดอาคเนย์ ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
วัดอัยยิการาม ซ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
วัดอัมพุวราราม ซ.สวนมะม่วง ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
วัดอัมพุมัสยาราม ซ.2321 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
วัดอัมพาพนาราม ซ.กพ. 1048 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดอัมพวา ซ.3501 ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
วัดอัมพวันวนาราม ถ.สุระนารายณ์ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
วัดอัมพวันเจติยาราม ซ.สส. 6002 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
วัดอัมพวัน ซ.3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
วัดอัมพวัน ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
วัดอัมพวัน ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วัดอัมพวัน ซ.3501 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
วัดอัมพวัน ซ.สห. 4014 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
วัดอัมพวัน ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดอัมพวัน (วัดป่ากล้วย) ซ.3013 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดอัมพวัน (วัดดอนใหญ่) ซ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดอัมพวัน ซ.โยธาธิการ นบ. 2014 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
วัดอัมพวนาราม ซ.1201 ต.วังพิณพาทย์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง