ค้นพบจำนวน 52 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ครัววัลลภ ถ.แหลมสน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ภัตตาคารบัวแก้วซีฟู้ด ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ซันเดย์ ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
หงส์หยกภัตตาคาร ถ.ชีวานุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สุมาตรา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มารียา ถ.แสงจันทร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
แม่ทิพย์ ถ.ผดุงภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ไพลินสเต็กเฮ้าส์ ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ร้านอาหารบุญเรียม ถ.แหลมสน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ห้องอาหารลัดดา ซ.แหล่งพระราม 2 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ร้านอาหารป่ายาง ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ร้านอาหารกระท่อมเดือนเพ็ญ ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ร้านอาหารเจ๊เล็ก ถ.นิยมรัฐ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อุดมโชนา 2 39 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7422-0618
อิ่มเอม 394 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7426-1280
หอฟ้า 13 ถ.เพชรกาฬ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240 0-7452-1531
เสวย 41 ซ.ราษฎร์อุทิศ 10 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7442-4979
สุมาตรา 55/1 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7424-6459
0-7434-9060
สวนอาหารชมจันทร์ 5/4 ถ.สงขลา-ระโนด หมู่4 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 0-7445-0435
08-1334-5155
สวนสำราญ 143 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7424-4415
0-7424-3660
ส้มตำชบา 234/3 ซ.ศุภสารรังสรรค์ 4 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7422-5315
ลัดดา 1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 0-7431-3111
0-74314850
ริมคลองจิ่มจุ่มกะทะร้อน ซ.ศุภสารรังสรรค์ 9 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
รังนกใต้ 26-28 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-232-369
074-350-302
รสแซ่บ คอหมูย่าง 39/11 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 074-334-602
087-837-0100
พี่เล็ก 59 185/4 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-1923
0-7424-5746
081-9594915
เจ๊น้อยพราวเดือน? ถ.แหลมสน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074-312421
081-8987877
ป่ายาง 603/2 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-357737
ป้าแก้ว 367 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-366632
บุญเรียม ถ.แหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 0-7431-1484
บ้านมุก 14 ถ.สงขลาบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074-311-351
089-732-7789
นายหวาน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074-311295
น้าขำ 21/16 ถ.แหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074-324-840
ไทย-มาเลเซีย 3/11-12 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7424-5623
ท่าพระจันทร์ 542 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-364-177 ?
ทะเลไทยซีฟู้ด 333 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 074-253-100
074-359-682
แต้เฮี้ยงอิ้ว (ร้านแต้) ถ.นางงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074-311505
087-4311505
เตียงฮวด 161/5-6 ซ.แสงศรี 8 ถ.แสงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-234-593
074-350-390
เต็กกอ 141 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ตำรับมุสลิม ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-231865
ตะวัน ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074-314175
ต้นม่วง 2/1 ซ.เพชรเกษม 8/1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-225234
081-6982607
ต้นครัว ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-366488
ใช้เส็งฮวด 196-198 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-2005
0-7423-9346
โจรสลัด..จัดให้? 116 ถ.คลองเรียน1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 086-9644404
เขาน้อยโภชนา 14/22 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 0-7431-1805
0-7431-2755
ข้าวปั้นซูชิเรสโตรอง ถ.จิระนคร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-3156
เกียปิง 166/1,2,3 ซ.นิพัทธอุทิศ2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7435-4055
กระท่อมเดือนเพ็ญ 26 ซ.4 ถ.คลองเรียน 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-3160
เจ๊เล็ก 190/3-4 ถ.ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074244466
เจ๊แดง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90000 074388219
ดอทคอฟฟี่ (Dot Coffee) 2 ซ.1/1 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074234912
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง