ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
กันเอง 2 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
บ้านรายา ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
กันเอง 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ร้านอาหารพรานทะเล ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ร้านอาหารป่าหล่ายซีฟู้ด ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ทัศนีย์ซีฟู้ด 52/4 ถ.เจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-381214
076-381726
ตังเก 36 ซ.ป่าหลาย ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-282341
ดานังซีฟู้ด 9/3 ถ.เจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-283124
กันเอง 2 9/3 ถ.เจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-381694
076-381323
076-381695
ป่าหล่ายซีฟู้ด 32 ซ.ป่าหล่าย ถ.ถนนเจ้าฟ้า หมู่3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7628-2174
นายยาวหลักฐาน 22/19 ซ.ป่าหลาย ถ.ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก หมู่3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-282282
ทัศนีย์ซีฟู้ด 52/4 ถ.ถนนเจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7638-1214
0-7638-1726
พรานทะเลซีฟู้ด 22/1 ซ.ป่าหล่าย ถ.ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7638-3243
ตังเก 36 ซ.ป่าหล่าย ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7628-2341
0-7628-2813
ดานังซีฟู้ด 9/3 ถ.ถนนเจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7628-3124
กันเอง 2 ถ.ถนนเจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7638-1694
0-7638-1323
0-7638-1695
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง