ค้นพบจำนวน 59 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ภูเก็ตวิว ถ.คอซิมบี้ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ครัวเอ็น.ซี. คุณแต๋ว ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ภัตตคารไล่อันเหลา ถ.รัษฎา ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
กันเอง 2 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
บ้านรายา ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
กันเอง 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
บ้านราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ร้านอาหารครัวสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
อุทยานอาหารไทนาน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ร้านอาหารระย้า ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ร้านอาหารกระจกสี ถ.ตะกั่วป่า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ร้านอาหารเซียงเชียน ถ.ชนะเจริญ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ร้านอาหารตา-ยาย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ร้านอาหารพรานทะเล ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ร้านอาหารป่าหล่ายซีฟู้ด ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
ทัศนีย์ซีฟู้ด 52/4 ถ.เจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-381214
076-381726
ตังเก 36 ซ.ป่าหลาย ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-282341
ไดโนปาร์ค ถ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-212213
076-211036
076-217138
ดีบุก 69 ถ.ดีบุก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-258148
081-7195340
ดานังซีฟู้ด 9/3 ถ.เจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-283124
ดอกบัว อาหารเจ 25 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-355246
เซียงเซียน 39 ถ.นิมิต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-215928
ขวัญ ร้านอาหาร 1/5 ถ.ทุ่งคา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-222619
081-5375714
โกปี๋ เดอ ภูเก็ต Kopi de Phuket 61 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-212225
กันเองแอทเพียร์ 44/1 หมู่5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 076-381212
กันเอง 2 9/3 ถ.เจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-381694
076-381323
076-381695
กันเอง 1 44/1 ถ.วิเศษ หมู่5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 076-381212
แหลมหินซีฟู้ด 90/11 ซ.ซอยบ้านแหลมหิน ถ.ถนนเทพกระษัตรี หมู่7 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7623-9357
0-7623-8156
แหลมพรหมเทพ 94/6 หมู่6 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 0-7628-8656
0-7628-8084
เหอซั่น อาหารเจ 207 ถ.ถนนระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7625-6611
หมี่สะปำคุณยายเจียร 56/8 ถ.ถนนเทพกระษัตรี หมู่1 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7623-9543
หมี่สยาม ถ.ถนนเยาวราช ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศาลาลอย ซีฟู้ด 52/2 ถ.ถนนวิเศษณ์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 0-7661-3740
0-7618-9003
วังปลา 100/50 ถ.ถนนภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7621-0824
0-7621-2720
ร้านธรรมชาติ 62/5 ซ.ซอยภูธร ถ.ถนนบางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7622-4287
0-7621-4037
ระย้าร้านอาหาร 48 ถ.ถนนดีบุกตัดใหม่ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-218155
ไม้หมอน 9 ถ.ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7621-1208
แม่คล่องซีฟู้ด 52/3 ถ.ถนนวิเศษ หมู่2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 0-7638-3265
ภูเก็ตวิว 87/12 ถ.ถนนคอซิมบี้ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7621-6865
ภูเก็ตซีฟู้ด 66/2 ถ.ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-212245
ทะเลซีฟู้ด อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ป่าหล่ายซีฟู้ด 32 ซ.ป่าหล่าย ถ.ถนนเจ้าฟ้า หมู่3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7628-2174
บ้านหาดราไวย 57/5 ถ.ถนนวิเศษ หมู่6 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 0-7638-3838
0-7628-8171
บ้านแสงเดือน 2 ถ.ถนนเทพกระษัตรี หมู่4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-239658
นายยาวหลักฐาน 22/19 ซ.ป่าหลาย ถ.ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก หมู่3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 076-282282
ทุ่งคากาแฟ ถ.ถนนคอซิมบี้-เขารัง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7621-1500
ทัศนีย์ซีฟู้ด 52/4 ถ.ถนนเจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7638-1214
0-7638-1726
อาหารทะเลภูเก็ต 2/8 ถ.ถนนดีบุกตัดใหม่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 14110 0-7623-2585-4
พรานทะเลซีฟู้ด 22/1 ซ.ป่าหล่าย ถ.ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7638-3243
ตังเก 36 ซ.ป่าหล่าย ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7628-2341
0-7628-2813
ไดโนปาร์ค 47 ถ.ถนนกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 076-330625
ดีบุก 69 ถ.ถนนดีบุก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7625-8148
ดานังซีฟู้ด 9/3 ถ.ถนนเจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7628-3124
ดอกบัว อาหารเจ 25 ซ.ตรงข้ามซอยสามัคคี 2 ถ.ถนนหงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7635-5246
เซียงเซียน 39 ถ.ถนนนิมิต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-215928
ขวัญ ร้านอาหาร 1/5 ถ.ถนนทุ่งคา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 0-7622-2619
08-1537-5714
โกปี๋ เดอ ภูเก็ต Kopi de Phuket 61 ถ.ถนนภูเก็ด ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-212225
กันเองแอทเพียร์ 44/1 ถ.ถนนวิเศษ หมู่5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100 0-7638-1212
0-7638-1715
08-3173-1187
กันเอง 2 ถ.ถนนเจ้าฟ้า หมู่9 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0-7638-1694
0-7638-1323
0-7638-1695
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง