ค้นพบจำนวน 57 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
อุษา? ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ออมดาว จ.พิจิตร
หนึ่งเดียว? จ.พิจิตร
สิวาราตรี? ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-611843
สายป่าน? ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สะบัดช่อ 31 ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-611843
สวรรค์ริมทาง? ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ศรีราชา 8 ถ.จันทร์สว่าง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 055-611358
เลิศรส 524 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 055-611297
เล็กซีฟู้ด ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ลูกโย่งเหมาจุ่ม จ.พิจิตร
รักบ้านเกิด? ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ร่มมะขาม จ.พิจิตร
รจนา? ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ข้าวแกงมายิน 2/206-207 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-691118
เฟื่องฟ้า จ.พิจิตร
ฟ้าหลวง ถ.สามัคคี จ.พิจิตร
แพริมเล จ.พิจิตร
เพื่อนใหม่ 46 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 056-632155
พลอยรุ้ง? ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ฝาแฝด จ.พิจิตร
ไผ่สีทอง ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ปลาใหญ่? อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ปลาสไบบาง 1 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 055-632013
ปลาและน้ำ? อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ปลาม้าแม่น้ำ? ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ประยูรโภชนา 28/9 ถ.ธิตะจารีย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-650488
บ้านย่าลักษณ์ จ.พิจิตร
บ้านต้นไม้ (ภัตรคาร) จ.พิจิตร
นายเปาโต้รุ่ง ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
นัดพบ? ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
น้องเอมี่ จ.พิจิตร
น้องโบว์? ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
นกน้อย ถ.ราษฏร์เกษมอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ทุ่งอีสาน จ.พิจิตร
ช่อมะรุม? ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ชวนตา? ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ชมพู่? จ.พิจิตร
คุณหนิงวัฒนา? ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
คุณเร ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ครัวลุงหนวด จ.พิจิตร
ครัวน้ำริน จ.พิจิตร 056-650341
ครัวคุณกิจ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-611082
ขวัญข้าว? 2/247-8 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-611159
056-650341
โกเกี๊ยด 157 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-611082
กาแฟโกอี จ.พิจิตร
ทองเอก ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 055-6135029
ศรีราชา 8 ถ.จันทร์สว่าง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 055-611358
ประยูรโภชนา 28/9 ถ.ธิตะจารี ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-650488
Por. Potchana? ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
Pla Sa Bai Nang Restaurant ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 055-632013
เลิศรส (ภัตราคาร) 524 ถ.บุษบา อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 055-611297
เล็กซีฟู้ด ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
เจ้างาม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
เจ๊ติ๋ม? ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
Bang Mun Nak ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
Ban Ton Mai Restaurant? จ.พิจิตร 66110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง