ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ร้านอาหารแพกระแต ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สวนอาหารเรือนเพ็ญ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ร้านอาหารแดรี่ควีน ถ.ศรีน้ำซึม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สวนอาหารจวนทอง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ภัตตาคารนมสด ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
เกาเหลาเมืองนนท์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ภัตตาคารริมฝั่ง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สวนอาหารชุมชวนชม ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ฮั้วข้าวต้ม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-512-567
เอสแอนด์ดับบลิว 160/62 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 0-5652-4808
ศาลาโค้ก 60 ถ.อุทัย-มโนรมย์ หมู่2 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-510348
มุมสบาย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-511-104
มิสเตอร์สุกี้ 6/3 ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 081-9723723
เฟรชชี่ 44/13 ถ.ศรีน้ำซึม ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-512707
056-514909
เพื่อน ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-571-648
056-520-120
พรอีสาน 76/1 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
พรหมท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-502-585
ป้าสำราญ ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-980-085
ไนซ์เฮ้าส์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
นายพัน ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
นกเล็กต้มเลือดหมู 30 ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-512-205
นกน้อย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-511-952
ครัวพรอีสาน 298 หมู่2 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-571-258
ครัวขนุน ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-520-391
ร้านเกษร (Kesorn Restaurant) ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-512-245
ครัวสะแกกรัง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-520-128 ?
กาแฟอู่ไท 75/4 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 081-037-6714
กังสดาล ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-514-533
Ruan Thiwa (เรือนทิวา) ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
Relax Zone(รีแล็กซ์โซน) ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ครัวดวงจันทร์ ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง