ค้นพบจำนวน 59 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงแรมเคียงคีรี ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
โรงแรมราชา ถ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมนครรีสอร์ท ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมทักษิณ ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมสากล ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมนครการ์เด้น ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมเพชรไพลิน ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมนิวศรีทอง ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมไทยโฮเต็ลนครศรีธรรมราช ถ.เนรมิตร ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมสยาม ถ.จำเริญวิถี ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมมณเฑียร ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมเมืองทอง ถ.จำเริญวิถี ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมอุดมโฮเต็ล ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมบัวหลวง ซ.หลวงเมือง ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมนครโฮเต็ล ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมไทยหลี ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมกะโรมอินน์ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมทรงไทย ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมเกียรตินคร ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมเดอะทวินโลตัส ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมหัวถนนรีสอร์ท ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
อ้อมค่าย รีสอร์ท 597 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7531 2597
แสนเรือง รีสอร์ท 3 หมู่2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 081-5365390
โรงแรมสิริธานี 27/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-325277-9
081-9701871
สระเรียงแมนชั่น 5 ซ.สระเรียง ถ.ราชดำเนิน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 075322668-70
075322675
โรงแรมสยามโฮเต็ล 1403/17 ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-356226
086-9511753
เวียงฟ้าโฮเต็ล 1304/3-4 ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7535 6591
โรงแรมวิมานทองบังกะโล 44/2 ถ.กะโรม อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 84190 075314127
โรงแรมจงรักวิลล่า 96 ถ.เฉลิมพระเกียรติ หมู่5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-473175
089-1651538
081-2082534
โรงแรมราชา 169 ถ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-311325
เมืองลิกอร์ (Mung Ligor Hotel) 1488 ซ.เอกนคร ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7531 2555
0 7531 3050
โรงแรมเพชรไพลิน 1835/38 ถ.ยมราช (ใกล้สถานีรถไฟ) ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7534 1896
พี แอนด์ เอ็ม โฮเต็ล 101/36 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7531 7150
พรสวรรค์รีโซเทล 77/30 หมู่7 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-316136-7
ปุยฝ้าย เกสท์เฮ้าส์ 163/1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 086-9407319
ปาล์มนคร รีสอร์ท 14/1 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-314227
เบญจธารารีสอร์ท 4/10 ถ.ประชาร่วมใจ หมู่3 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7531 0168-9
บ้านตาลรีสอร์ท 8 ถ.นครศรี-พรหมคีรี ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 0 7537 7488
โรงแรมบัวหลวง 1487/19 ซ.หลวงเมือง ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075341518
075341002
โรงแรมนครการ์เด้น 1/4 ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7534 4831-5
นครรีสอร์ท 99/1 ถ.นครศรี-ปากนคร หมู่4 ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7531 9391
นกน้อย รีสอร์ท 134 อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 15000
ไทยเฮาส์ (Thai House Hotel) ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075341509
ไทยฟ้า 1751/3-4 ถ.จำเริญวิถี ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7535 6727
ทุ่งหยาม รีสอร์ท 191 ถ.วัดโบสถ์ หมู่2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7532 2984
0 7532 2985
ทุ่งตะวัน การ์เด้นแอนด์รีสอร์ท 12/3 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075358094
ท่าลาดรีสอร์ท 52/2 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-313560
ท่าม้าเก็สต์เฮาต์ 67/1 ซ.ท่าม้า ถ.ราชดำเนิน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 0 7534 5893/08 1892 9594
ทักษิณ (Thaksin Hotel) 1584/ 23 ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 (075)342-790-4
ทรายทอง รีสอร์ท ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
ทรงไทย 14/4 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7534 3666
เดอะทวินโลตัส (The Twin Lotus Hotel) 97/8 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075 323 777
โชคชัย 27/124 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7534 1836
08 9728 5014
เคียงคีรี ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 075-377436
คารีน่าแมนชั่น 102/18-21 ซ.ศาลเยาวชน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-318598
075-318599
แกรนด์ปาร์ค (Grand Park Hotel) 1024/79 ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075317668
กะโรมอินท์ โพธิ์เสด็จ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
กรีนเพลส เกสท์เฮ้าส์ (Greenplace Guest House Hotel) 266/24-26 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075311939
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง