ค้นพบจำนวน 150 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สุภารอยัลบีช ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
หนำไพวัลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80160
ปากพนังโฮเต็ล ถ.ศรีสมบรูณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
เทียมฟ้าโฮเต็ล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ใหญ่โฮเต็ล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
อลงกตรีสอร์ท ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ระเบียงทรายรีสอร์ท ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ทิพย์มนตรีรีสอร์ท ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
ขนอมฮิลล์รีสอร์ท ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
ในเพลาเบย์รีสอร์ท ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
ประสานสุขรีสอร์ท ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
แสงทองรีสอร์ท ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
พี่หลวงรีสอร์ท ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
ท่าหารีสอร์ทคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
คีรีวงรีสอร์ท ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
กะโรมรีสอร์ท ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
ริมเขื่อนเรือนแพรีสอร์ท ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ริมธารรีสอร์ท ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วิภารีสอร์ท ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สวนพูลรีสอร์ท ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
หาดตาลคู่รีสอร์ท ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
หาดปิติรีสอร์ท ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
หาดทรายแก้วรีสอร์ท ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เขาหลวงรีสอร์ท ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงแรมศรีขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงแรมวังหลวง ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงแรมบ้านสายลม ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงแรมท่าศาลาเลิฟอินน์ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงแรมเคียงคีรี ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
โรงแรมราชา ถ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมนครรีสอร์ท ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมทักษิณ ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมสากล ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมนครการ์เด้น ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมเพชรไพลิน ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมนิวศรีทอง ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมไทยโฮเต็ลนครศรีธรรมราช ถ.เนรมิตร ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมสยาม ถ.จำเริญวิถี ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมมณเฑียร ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมเมืองทอง ถ.จำเริญวิถี ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมอุดมโฮเต็ล ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมบัวหลวง ซ.หลวงเมือง ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมนครโฮเต็ล ถ.ยมราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมไทยหลี ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมกะโรมอินน์ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมทรงไทย ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมเกียรตินคร ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมเดอะทวินโลตัส ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมหัวถนนรีสอร์ท ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงแรมหน้าเขา ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงแรมไทยวัฒนาโฮเต็ล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงแรมไทรทอง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
เอ็กแมน การ์เด้น รีสอร์ท 39/2 หมู่5 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340 075 367 566
075 367 498
อาว่า รีสอร์ท แอนด์ สปา 28/3 หมู่6 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075300310 ถึง 1
อ้อมค่าย รีสอร์ท 597 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7531 2597
อลงกต รีสอร์ท 28/1 หมู่2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-529493
หาดปิติ รีสอร์ท 432/3 หมู่5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 0 7533 5300-4
หาดไทยเพลส รีสอร์ท 51/3 หมู่1 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 08 9453 1227
0 7552 2015
0 7552 2021
หาดทรายแก้ว รีสอร์ท 103/1 หมู่1 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 075-349477
แสนเรือง รีสอร์ท 3 หมู่2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 081-5365390
สุภา รอยัล บีช (Supa Royal Beach) 51/4 หมู่8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-528552
สีดารีสอร์ท 29/1 ถ.นอกท่า-ท่าแพ หมู่2 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 075-338346
โรงแรมสิริธานี 27/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-325277-9
081-9701871
สวนป่ารีสอร์ท 67/1 หมู่1 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 085-0694807
สระเรียงแมนชั่น 5 ซ.สระเรียง ถ.ราชดำเนิน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 075322668-70
075322675
โรงแรมสยามโฮเต็ล 1403/17 ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-356226
086-9511753
ไวท์บีช รีสอร์ท 56/2 หมู่8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-527503
เวียงฟ้าโฮเต็ล 1304/3-4 ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7535 6591
โรงแรมวิมานทองบังกะโล 44/2 ถ.กะโรม อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 84190 075314127
วิภา รีสอร์ท 264/2 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 075389328
075389643
โรงแรมวาสนาแมนชั่น 2043/1 ถ.เทวราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-313-456
082-536-1002
เลิ๊ฟอินน์โฮเต็ล 232/4 หมู่11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 0 7552 1304
เรือนผักกูด 23/1 ถ.นครศรีธรรมราช-ศรีจันดี จ.นครศรีธรรมราช 08-1124-3214
0-7548-6616
รุ่งตะวัน รีสอร์ท 415 ถ.สุขอนันนต์ หมู่3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 0 7537 0422
โรงแรมจงรักวิลล่า 96 ถ.เฉลิมพระเกียรติ หมู่5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-473175
089-1651538
081-2082534
โรงแรมริมธาร รีสอร์ท 182 หมู่6 ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 084-6893273
086-9447663
รชาวดี รีสอร์ท 292 ถ.รถไฟ หมู่5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 0 7533 5678
08 6940 9349
ราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา 99 ถ.หาดในเพลา หมู่8 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 0 75527847
081-8750842
โรงแรมราชา 169 ถ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-311325
ระเบียงทรายรีสอร์ท 99/1 หมู่1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-528910-1
ไม้หลา รีสอร์ท 2/1 หมู่4 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350 089-2151584
เมืองใหม่ 48/3 หมู่3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 081-9072131
เมืองลิกอร์ (Mung Ligor Hotel) 1488 ซ.เอกนคร ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7531 2555
0 7531 3050
โรงแรมเพชรไพลิน 1835/38 ถ.ยมราช (ใกล้สถานีรถไฟ) ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7534 1896
พี่หลวง รีสอร์ท 12 หมู่6 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270 075-354843
089-8163255
พี แอนด์ เอ็ม โฮเต็ล 101/36 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7531 7150
พรหมโลก รีสอร์ท 86/3 หมู่1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 075-396314
พรสวรรค์รีโซเทล 77/30 หมู่7 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-316136-7
ปุยฝ้าย เกสท์เฮ้าส์ 163/1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 086-9407319
ปาล์มนคร รีสอร์ท 14/1 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-314227
ปากพนังโฮเต็ล 82/4 ถ.พาณิชสัมพันธ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 0 7551 7016
ประสานสุข วิลล่า รีสอร์ท (Prasarnsook Villa Resort) 625/4 หมู่3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 0 7553 6299
0 7553 6561
เบญจธารารีสอร์ท 4/10 ถ.ประชาร่วมใจ หมู่3 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 0 7531 0168-9
โรงแรม บุญญารัตน์ 44 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 0 7541 1382
0 7541 1391
0 7542 1921
บ้านพักอาภรณ์อินน์ 91/2 หมู่10 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 075-441369
บ้านท้องชิง รีสอร์ท (Bann Thongching Resort) 12 หมู่2 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 0879153322
บ้านตาลรีสอร์ท 8 ถ.นครศรี-พรหมคีรี ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 0 7537 7488
โรงแรมบ้านศิวิไลซ ์ รีสอร์ท (Baan Civilize Resort) 54 ถ.คอเขา -ในเพลา หมู่2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075528889
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง