ค้นพบจำนวน 68 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
จุดชมวิว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
แก่งน้ำหูแร่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
หาดแสนสุขลำปำ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
หาดพัดทอง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
หาดจงเก ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
ถ้ำรื่นเทพนิมิต ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
ถ้ำพระนอน ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ถ้ำวังทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
ถ้ำมาลัย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ถ้ำคูหาสวรรค์ ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ถ้ำสุมโน ถ.เพชรเกษม จ.พัทลุง 93000
ถ้ำอุทกการาม ถ.เพชรเกษม จ.พัทลุง 93000
ถ้ำพุทธโคดม จ.พัทลุง 93000
ทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
น้ำตกเหรียงทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
น้ำตกควนประ ถ.เพชรเกษม จ.พัทลุง 93000
เขาคูหาสวรรค์ ถ.ทัณฑ์บำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เขาอกทะลุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
น้ำตกฟ้าลั่น จ.พัทลุง 93000
สวนกวางเปิดเขาคราม จ.พัทลุง 93000
น้ำตกเขาคราม จ.พัทลุง 93000
เกาะราชาเล็ก ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
แหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
น้ำตกโตนแพรทอง จ.พัทลุง 93000
น้ำตกบ้านโตน จ.พัทลุง 93000
เกาะสี่เกาะห้า (เกาะท้ายถ้ำคำ) ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
เกาะร้านไก่ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
ถ้ำเขาพญาโฮ้ง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
เกาะสี่เกาะห้า (เกาะรังนก) ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
น้ำตกไร่เหนือ จ.พัทลุง 93000
ถ้ำพระเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
เกาะป้อย ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
น้ำตกสายรุ้ง จ.พัทลุง 93000
น้ำตกจังตอ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
เกาะตาโส ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
เกาะเสือ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
เกาะยายโส ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
เกาะบรรทม ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
เกาะกระ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
เกาะแพ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
เขาหม้อฮิลล์ไซด์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
เกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
เกาะราบ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
น้ำตกนกรำ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
น้ำตกมโนราห์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
น้ำตกไพรวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
เกาะนางคำ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
น้ำตกตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
น้ำตกตาลเตย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
น้ำตกโตนสะตอ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
วังเจ้าเมืองพัทลุง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
อุทยานนกน้ำทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
หมู่บ้านหัตถกรรม ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 60 หมู่9 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190 074-689194
อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
หาดแสนสุขลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
หมู่เกาะสี่ เกาะห้า ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
ศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าวเมืองพัทลุง (หมู่บ้านกะลาเงินล้าน) หมู่1 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่) อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
น้ำตกลานหม่อมจุ้ย (น้ำตกตะโหมด) ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
น้ำตกไพรวัลย์ หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
ทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
เขาอกทะลุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
เขาชัยสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 113 หมู่2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 074-685230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง