ค้นพบจำนวน 63 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
บ่อน้ำพุร้อน ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
หาดสทิงพระ ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
หาดมหาราช ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
หาดม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
หาดเพชรลีลาศ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
หาดทรายแก้ว ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
หาดสมิหลา ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
หาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
หาดใหญ่พลาซ่า 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
หาดปากบางสะกอม ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 90150
หาดสร้อยสวรรค์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
ถ้ำพ่อพระยามารสิงหะ ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เกาะราชาใหญ่ จ.สงขลา 90270
สถานที่พักผ่อนแนวชายฝั่งทะเลหัวแหลมเจ้า จ.สงขลา 90270
เกาะหนู ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
แหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เกาะรอกนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
แหลมสมิหลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074231055
074238518
074243747
ป้อมปืนปากน้ำแหลมทราย ถ.แหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เขาน้อย ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เขาตังกวน ถ.สุขุม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เกาะรอกใน ถ.รองเมือง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เขาเก้าเส้ง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เกาะยอ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
น้ำตกโตนปลิว ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
น้ำตกบริพัตร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
น้ำตกโตนงาช้าง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
แหลมตันหยงบาอ๊ะ ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
น้ำตกโตนลาด ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
น้ำตกโตนดาดฟ้า ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
เกาะบัน ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
เกาะไข่ ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
น้ำตกพรุชิง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ ถ.เพชรเกษม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
อุทยานนกน้ำคูขุด ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 074329644
074371010
อุทยานนกน้ำคูขุด ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 074397042
แหลมสนอ่อน ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 074231055
074238518
07424 3747
หาดสะกอม ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 90150 074231055
074238518
07424 3747
หาดสร้อยสวรรค์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
หาดมหาราช ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
หาดม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
หาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
หาดเก้าเส้ง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สะพานติณสูลานนท์ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
สวนเสรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
สวนสัตว์สงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074336039
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 07431 4719
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074311728
พิพิธภัณฑ์ธำมะรงค์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074231055
074238518
074243747
พลับพลาที่ประทับเขาตังกวน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
บ้านศรัทธา ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 074231055
074238518
074243747
น้ำตกบริพัตร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 074231055
074238518
07424 3747
น้ำตกโตนงาช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074398006
047486803
ทะเลสาบสงขลา ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ตำหนักเขาน้อย ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074231055
074238518
074243747
เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เขาน้อย ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074231055
074238518
074243747
เขาตังกวน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074316330
เกาะสะบ้า ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150
เกาะยอ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
เกาะแต้ว ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง