ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เจดีย์ยักษ์ ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมติณสูลานนท์ ถ.ลูกเสือ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
กำแพงเมืองเก่า ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
หอพระอิศวร ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
พระเจดีย์ยักษ์ ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก 1347/1 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง