ค้นพบจำนวน 86 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
น้ำตกคลีตี้ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เหมืองปิล็อก ซ.3272 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
หอดูดาวเกิดแก้ว ซ.รพช. กจ. 3005 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
หอชมวิว ซ.AH123 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
นาฬิกาแดด ซ.เทศบาล 1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
ต้นจามจุรียักษ์ ซ.3209 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
น้ำตกตะเคียนทอง ซ.รพช. กจ. 2078 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
น้ำตกซองกาแฮ ซ.รพช. กจ. 3202 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
จุดชมวิว ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
ถ้ำลิเจีย ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
จุดชมวิว ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
น้ำตกเกริงกระเวีย ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
น้ำตกไดช่องถ่อง ซ.AH123 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
น้ำตกทุ่งนางครวญ ซ.รพช. กจ. 3183 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
เขื่อนวชิราลงกรณ์(เขื่อนเขาแหลม) ซ.3272 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
ถ้ำองจุ ซ.กจ. 4041 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
น้ำตกผาสวรรค์ ซ.รพช. กจ. 3204 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
น้ำตกจ๊อกกระดิ่น ซ.3272 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
จุดชมวิว ซ.3272 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
ถ้ำเขารวก ซ.รพช. กจ. 3204 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
น้ำตกธารลอดใหญ่ ซ.3480 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71220
น้ำตกผาแป ซ.3272 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
น้ำตกจ๊อกต่อง ซ.3272 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
น้ำตกธารลอดน้อย ซ.3480 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71220
น้ำตกผาตาด ซ.รพช. กจ. 3204 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ซ.AH123 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
น้ำพุร้อนหินดาด ซ.AH123 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
ถ้ำเขาลอด ซ.รพช. กจ. 6030 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
น้ำพุร้อนหนองเจริญ ซ.AH123 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
ถ้ำเนรมิต ซ.รพช. ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
ถ้ำวังตะเคียน ซ.3086 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
ถ้ำดาวดึงษ์ ซ.AH123 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
น้ำตกไทรโยคใหญ่ ซ.AH123 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
จุดชมวิวเขื่อนศรีนครินทร์ ซ.3199 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
ถ้ำพระธาตุ ซ.รพช. ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
น้ำตกเอราวัณ ซ.3199 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
ผาเอื้อง ซ.3199 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
ช่องเขาขาด ซ.AH123 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ถ้ำพุเตย ซ.AH123 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ถ้ำละว้า ซ.AH123 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ถ้ำวังบาดาล ถ.แสงชูโต ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
น้ำตกไทรโยคน้อย(น้ำตกเขาพัง) ถ.แสงชูโต ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
น้ำตกลำโปร่งฟ้า ซ.3199 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
ถ้ำเบญจรัตน์นคร ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ถ้ำกระแซ ซ.3343 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ถ้ำเสือดาว ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ถ้ำเชลย ซ.กจ. 4032 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ถ้ำมะเดื่อ ซ.3445 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ถ้ำมังกรทอง ซ.3429 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ถ้ำคูหามังกรสวรรค์ ซ.ท่าล้อ 15 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
ถ้ำเพชรรัตน์คูหา ซ.3209 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ถ้ำประทุน ซ.3228 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก ซ.ท่าล้อ 15 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
ถ้ำอ่างหิน ซ.3085 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260
ถ้ำเขาชะอางค์ ซ.3209 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260
ด่านเจดีย์สามองค์ ซ.AH123 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
หมู่บ้านช้างพุถ่อง(นั่งช้าง-ล่องแพ) ซ.AH123 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
แคมป์ช้างแก้วท่าเสา ถ.แสงชูโต ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
แคมป์ช้างทวีชัย ซ.3457 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
แคมป์ช้างวังโพ ซ.3344 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
หมู่บ้านช้างไทรโยค ซ.กจ. 6018 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
สวนช้างเพื่อนแก้ว ซ.3429 ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
เขื่อนศรีนครินทร์ ซ.3199 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
เขื่อนท่าทุ่งนา ซ.3199 ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
เขื่อนแม่กลอง ซ.ประตูสอง ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
กลุ่มทอผ้าไหมจกลายศิลปาชีพบ้านทิพุเย ซ.รพช. กจ. 3183 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
เขื่อนกระเสียว ซ.3488 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
น้ำตกเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 24160 034574222
034574234
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ หมู่4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 034574222
อุทยานแห่งชาติไทรโยค ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 013820359
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 034574001ต่อ2455
2457
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71240 0861313443
เหมืองปิล็อก ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 034599118
สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 84280
บ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
น้ำตกผาตาด ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 034516667
น้ำตกไทรโยคใหญ่ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
น้ำตกไทรโยคน้อย ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
น้ำตกทุ่งนางครวญ ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
น้ำตกตะเคียนทอง ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
น้ำตกเกริงกระเวีย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71240 0861313443
ทางรถไฟสายมรณะ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 84280
ถ้ำละว้า ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ด่านเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
เขื่อนวชิราลงกรณ์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 034598030
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง