ค้นพบจำนวน 65 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
บ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
แคมป์เดลอคี ซ.1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ดอยขุนแม่ตื่น ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ดอยสอยมาลัย ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
ต้นตะแบกใหญ่ ซ.AH1 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
วังปลาพลวง ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
ดอยหัวหมด ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกแม่เงียว ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
น้ำตกบูรณประภา ซ.105 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ทะเลหมอกกิ่วลม ซ.1267 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
น้ำตกแม่ดูด ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
ถ้ำแม่อุสุ ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ลำน้ำแม่ตื่น ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
น้ำตกผึ้งหลวง ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
น้ำตกเก่งห้วยตาก ซ.1175 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
น้ำตกห้วยกระทิง ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
น้ำตกขุนพะวอ ซ.1175 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
แม่น้ำเมย ถ.แม่ปุ้ม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
บ่อน้ำร้อนแม่กาษา ซ.ตก. 07028 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หนองน้ำมณีบรรพต ซ.เทศบาล 4 อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
น้ำตกแม่กาษา ซ.105 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
น้ำตกปางอ้าน้อย ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
น้ำตกผาลาด ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
น้ำตกลานเลี้ยงม้า ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
น้ำตกท่าเล่ ซ.รพช. ตก. 3063 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
น้ำตกดอยมูเซอ ซ.AH1 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
น้ำตกเจดีย์โคะ ซ.1090 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
น้ำตกธารารักษ์ ซ.1090 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
น้ำตกป่าหวาย ซ.ตก. 4017 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
จุดชมวิวดอยเกี๊ยะ ซ.ตก. 4017 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
น้ำตกพาเจริญ ซ.1090 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
น้ำตกผ่าถ้ำ ซ.ตก. 06018 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก ซ.ตก. 4008 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
น้ำตกนางครวญ ซ.1206 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
น้ำตกสายรุ้ง ซ.1206 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
จุดชมวิวถนนลอยฟ้า ซ.1090 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
ถ้ำตะโค๊ะบิ ซ.1167 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกธารษน ซ.1288 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกทีลอจ่อ ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ่อพุน้ำร้อน ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
แก่งตะโคะบิ ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกทีลอซู ซ.1090 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกเซปละ ซ.ตก. 1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกทีลอเร ซ.ตก. 1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
พระบรมธาตุแสนสุขโข ซ.105 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
ซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ซ.Phahon Yothin Rd ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
เขื่อนภูมิพล ซ.1175 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง ซ.1107 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
เส้นทางศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านอุมยอม ซ.105 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
บ้านโบราณ ถ.สุขุมวัฒนะ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านโคทะ ซ.1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
หมู่บ้านกะเหรี่ยง ปะละทะ ซ.1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านกะเหรี่ยงทิโพจิ ซ.1090 ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
บ้านกะเหรี่ยงฤาษีเลตองคุ ซ.รพช. กจ. 3183 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท (ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
อุทยานแห่งชาติลานสาง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 055-519278-9
อุทยานแห่งชาติแม่เมย ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 055-519644
055-577409 (VoIP)
055576452 (สนง.)
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 055-500906
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ถ.ตาก-แม่สอด ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 055-511429
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
วนอุทยานน้ำตกพาเจริญ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
น้ำตกผึ้งหลวง จ.ตาก ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
น้ำตกทีลอเล จ.ตาก ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
น้ำตกทีลอซู จ.ตาก ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170 055-500706
055-500919
055-500920
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง