ค้นพบจำนวน 106 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ผาเต่า ซ.ลพ. 3008 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
ผาพระนอน ซ.ลพ. 3008 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
น้ำตกห้วยตม ซ.อต. 3016 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
วิหารหลวงพ่อขาว ซ.1124 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 81 หมู่6 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 053-546336
053-518060
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
วนอุทยานดอยเวียงแก้ว อ.ลี้ จ.ลำพูน
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย 112 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 053-511186
บ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
น้ำตกก้อหลวง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
แก่งก้อ หมู่4 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
กู่ช้าง-กู่ม้า ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 054-556763
054-556768
081-0308663
อุทยานแห่งชาติแม่ยม ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 054556537
054626770
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 54150 054-501145
วนอุทยานแพะเมืองผี ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 054627677-8
0848944074
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 080-6715033
อุทยานแห่งชาติภูซาง 146 จ.พะเยา 054-476313
054-476314
054-401099
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จ.พะเยา 054-4476302
วนอุทยานภูลังกา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140 081-8820307
053-714914
วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง จ.พะเยา
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 054-701106
อุทยานแห่งชาติแม่จริม 35 ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน 55170 054-730040-1
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 08-9999-2420
08-0131-1395
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อ.ท่าวังผา จ.น่าน 090-459831
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 55120 054-701000
054-731-362
089-554-1231
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 054-701121
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 019-605507
084-4837240
วนอุทยานถ้ำผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 054-710561 ?
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชยจังหวัดลำพูน ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง ถ.สายลำปางห้างฉัตร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สวนป่าพญาเม็งราย หมู่11 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
อุทยานแห่งชาติแม่วะ หมู่2 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52230 054380504
0811114136
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท หมู่3 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110 0832037330
054220364
อุทยานแห่งชาติดอยจง หมู่6 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 0819513624
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 054380000
0898513355
สะพานรัษฎาภิเศก (สะพานขาว) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ถ.กม. 28-29 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 054247875
บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 054380000
0898513355
น้ำตกแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 054380000
0898513355
ถนนคนเดิน กาดกองต้า ถ.ตลาดเก่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
เขื่อนกิ่วลม ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
ถนนคนเดินปาย Pai Walking Street ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
อุทยานแห่งชาติสาละวิน ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 053071429
0813667356 (เจ้าหน้าที่)
อุทยานแห่งชาติแม่เงา หมู่8 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 053061073
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ 70 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 10270 053692055
053619036
วนอุทยานผาหินตั้ง หมู่3 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย หมู่3 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
วนอุทยานทุ่งบัวตอง หมู่6 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
วนอุทยานแก้วโกมล ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
วนอุทยานแก้วโกมล (ถ้ำแก้วโกมล) ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 053612078
อุทยานแห่งชาติออบหลวง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 0816021290
053315302
อุทยานแห่งชาติออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 0861811068
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 10270 053248491
053263910
0849081531
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 053479090
053479079
อุทยานแห่งชาติแม่วาง จ.เชียงใหม่ 50160
อุทยานแห่งชาติแม่โถ ตู้ ปณ.10 ปณจ.ฮอด ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 053818348
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 36 จ.เชียงใหม่ 50220 053818348
0815955405
อุทยานแห่งชาติผาแดง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 053317498
053261466
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 119 หมู่7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053286728-9 (บ้านพัก)
053286730
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053210244
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ตู้ ปณ. 14 ปณจ.ไชยปราการ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 071862118
อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก 224 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 053453517
อุทยานแห่งชาติขุนขาน หมู่1 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี หมู่8 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
บ่อน้ำพุร้อนฝาง อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 54150 053453517
อุทยานแห่งชาติเชียงดาว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 053261466
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบล ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 053221308
พระมหาธาตุนภเมทนีดล อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053355728
0533311608
พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053355728
0533311608
พระบรมราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
พระธาตุดอยอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053223065
โป่งเดือดป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
น้ำตกวชิรธาร อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
น้ำตกแม่ยะ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053268550
น้ำตกแม่กลาง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
ถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053355728
0533311608
ดอยหลวงเชียงดาว อุทยานแห่งชาติเชียงดาว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 053261466
ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 053609238
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280 053163363
0819602456
อุทยานแห่งชาติขุนแจ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 053163364
0843665213
วนอุทยานริมโขง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
วนอุทยานภูชี้ฟ้า หมู่9 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
วนอุทยานดอยพระบาท จ.เชียงราย 57210
สำนักสงฆ์ถ้ำป่าอาชาทอง ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57140
ไร่แม่ฟ้าหลวง 313 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 053711968
เมืองโบราณเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57140 053777030
พิพิธภัณฑ์อูบคำ 81/1 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 053713349
0819920342
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน 702 ถ.หลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57140 053777102
พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง