ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
อุทยานไม้กลายเป็นหิน ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
เสมาหลายพันปี ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
โบราณสถานเมืองเตย ซ.224 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
เขื่อนลำประทาวบน ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
เขื่อนลำพระเพลิง ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน ซ.สร. 3036 จ.สุรินทร์ 32000
หมู่บ้านคำพระ ซ.สร. 3036 จ.สุรินทร์ 32000
หมู่บ้านทอผ้าไหม(บ้านเขว้า) ซ.สร. 3036 จ.สุรินทร์ 32000
โครงการส่งเสริมศิลปชีพบ้านสร้างถ่อนอก ซ.ศรีปราสาท ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ซ.226 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์ศิลปาชีพดอนลี่ ซ.ปอยปรีง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองเหลือง ซ.214 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกอุบลราชธานี ซ.2077 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ผลิตภัณฑ์จากกกจันทบูรณ์บ้านปราสาทใต้ ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
หลวงพ่อพระชีว์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
หมู่บ้านทอผ้าไหม บ้านจันรม ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วนอุทยานพนมสวาย ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ปราสาทยายเหงา ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
ปราสาทเมืองที ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ปราสาทภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
ปราสาทบ้านพลวง ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง