ค้นพบจำนวน 81 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
เขื่อนน้ำพุง ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เขื่อนอุบลรัตน์ ซ.3182 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เขื่อนลำปาว ซ.3182 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
จุดชมวิวเขื่อนลำปาว ซ.3182 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เขื่อนจุฬาภรณ์ ซ.3182 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
บ้านหนองเขื่อนช้าง ซ.3182 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
จุดชมวิวกม. 30 ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
น้ำตกห้วยขมิ้น ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
อุทยานล้านปีภูฝอยลม ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
อุทยานสมเด็จย่า ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
พระพุทธรูปยืนมงคล ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
เสมาหินทรายที่บ้านนาหลัก ซ.โยธาธิการ ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30150
แหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมย ซ.รพช. ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
ปรางค์กู่เขวา ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
รอยพระพุทธบาทจำลอง ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
แหล่งโบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมบ้านชีทวน ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
สถานที่ตั้งมรดกโลกโคราชจำลองและกำแพงเมืองจีน ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
หลักศิลาจารึกรัชกาลที่ 5 สร้างทางรถไฟ ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เตาเผาโบราณเตาสวาย ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เตาเผาโบราณ(เตานายเจียน) ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เตาเผาจำลองบ้านกรวด ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
พุทธอุทยานนิโรธรังสี ซ.3182 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เขื่อนลำประทาวล่าง ซ.3182 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เขื่อนปากมูล ซ.3182 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เขื่อนสิรินธร ซ.3182 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เขื่อนพิมาย ซ.3182 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เขื่อนลำตะคอง ซ.3182 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เขื่อนมูลบน ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
หัตถกรรมปั้นหม้อ บ้านโค้งสวรรค์ ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศูนย์วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน ซ.พิบูลย์รัตน์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศาลาไหมไทย ซ.มิตรภาพ ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
หมู่บ้านหัตถกรรมทอผ้าไหม บ้านหวายหลึม ซ.มิตรภาพ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
หมู่บ้านปั้นหม้อเทอดไทย ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ ซ.201 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
บ้านท่าล้ง(ทำประมงและสานกระติบ) ซ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
บ้านตามุย(ทำประมงและสานกระติบ) ซ.201 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปะอาว ซ.มิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
ศูนย์หัตถกรรมพื้นเมืองบ้านปะอาว ซ.นม. 1020 จ.นครราชสีมา 30000
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเป๊าะ ซ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
กลุ่มอาชีพการเกษตรผสมผสามบ้านหนุก ซ.สุขาภิบาล 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ศูนย์ศิลปาชีพหมู่บ้านนักรบไทย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
หมู่บ้านหัตถกรรมหนองเกาะน้อย ซ.รพช. ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
บ้านท่าข้องเหล็ก ซ.โยธาธิการ ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
กลุ่มสตรีอุบลทอผ้าไทย ซ.304 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสุกรบ้านน้อยสามัคคี ซ.2243 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม ซ.โยธาธิการ ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30150
ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดงมัน ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ซ.2220 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวง ซ.โยธาธิการ ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30150
กลุ่มทอผ้าไหมฝ้ายพื้นเมืองอำเภอโนนดินแดง ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมแบบพนมรุ้ง ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
น้ำตกปากคลอง ซ.2224 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
ถ้ำหมี ซ.2224 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 086-0926529
037-356033
044-249305
044-297426
037-365033
081-87 -3127
086-0926531
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 089-0373670
089-9772988
044-471568
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา 17000
อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ หมู่1 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท หมู่7 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
หาดชมตะวัน ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 044-438092
หาดจอมทอง ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สวนเมืองพร (โคราช) ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
ศาลหลักเมืองโคราช จ.นครราชสีมา 17000
ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก จ.นครราชสีมา 17000
เมืองโบราณเสมา ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-481269
044-471167
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จ.นครราชสีมา 17000 044-242958
พรีโม พอสโต (Primo Posto) 200/2 หมู่10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 084-0358554
ปาลิโอ เขาใหญ่ (Palio Khao Yai) 146/1 ถ.ธนะรัชต์ (กม.17) หมู่4 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
ปราสาทหินพนมวัน จ.นครราชสีมา 33000
ปราสาทพะโค ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ปรางค์บ้านสีดา (ปรางค์สีดาเมืองโบราณ) 78 จ.นครราชสีมา 30430
ประตูชุมพล เมืองนครราชสีมา ถ.ชุมพล จ.นครราชสีมา 17000
น้ำตกห้วยใหญ่ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
น้ำตกสวนห้อม (น้ำตกสันติธารา) ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30150
น้ำตกวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
ถ้ำเขาจันทร์งาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 46110
เขื่อนลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044-373184
สวนสัตว์นครราชสีมา ถ.ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2310 จ.นครราชสีมา
ฟาร์มโชคชัย Farm Chokchai 159-160 ถ.มิตรภาพ หมู่2 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-328485
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง