ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สวนรุกขชาติสวนป่าเขากระยาง ซ.1118 จ.พิจิตร 66110
สวนรุกขชาติมวกเหล็ก ซ.พระพิจิตร 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สวนรุกขชาติซับชมพู ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
พระตำหนักคำหยาด ซ.1300 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
จันเสนเมืองโบราณ ซ.1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ของกองทัพญี่ปุ่น (เขาแดง) ซ.บุษบา 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วนอุทยานนครไชยบวร ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พิจิตร ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 056-611309
พิพิธภัณฑ์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
บึงสีไฟ พิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง