ค้นพบจำนวน 48 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วังมัจฉาวัดโพธิ์งาม ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ทุ่งทานตะวัน ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
น้ำพุร้อนสมอทอง ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สวนสามพราน ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
สวนลุงใน ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
สวนลิง ถ.คนรักสุขภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
น้ำตกห้วยขมิ้นน้อย ซ.2331 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
น้ำตกสกุโณทยาน ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
น้ำตกวังนกแอ่น (สวนรุกขชาติสกุโณทยาน) ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
น้ำตกรักไทย ซ.รพช. ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร ซ.2331 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
น้ำตกแม่ตะเคียนทอง ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
น้ำตกผาลาด ซ.2331 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
น้ำตกปอย ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
น้ำตกน้ำโจน ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
น้ำตกถ้ำหมี ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
น้ำตกชาติตระการ ซ.1237 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
น้ำตกแก่งหัวแตก ซ.2013 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
น้ำตกแก่งโสภา ถ.มิตรภาพ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
น้ำตกแก่งลาค ซ.รพช. ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
น้ำตกแก่งไทร ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
น้ำตกแก่งซาง ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
น้ำตกแก่งซอง ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
น้ำตกแก่งเจ็ดแคว ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
ถ้ำยาท่าพล ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ถ้ำนเรศวร ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว ซ.1115 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ถ้ำค้างคาว-ถ้ำพระ ซ.12 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
เขื่อนนเรศวร ซ.1275 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
จุดชมวิว ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
พระที่นั่งเพนียด ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ถ.สุพรรณกัลยา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 055-233527
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ หมู่3 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 055316782
055237028
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 055-268019
วนอุทยานเขาพนมทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 055-248408
อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว หมู่1 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
ลานหินปุ่ม ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
ลานหินแตก ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี 26/137 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 055 258715
น้ำตกหมันแดง ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
น้ำตกชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
น้ำตกแก่งโสภา (น้ำตกแก่งชั้นไดยาน หรือ บันไดยาน) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
น้ำตกแก่งซอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
เขื่อนแควน้อย (เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน) หมู่4 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง