d สถานที่ที่น่าสนใจ ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ใน ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร - ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center
ค้นพบจำนวน 1 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
บึงสามพัน ซ.พหลโยธิน ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง