ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สุสานหอย 15 ล้านปี ซ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
ต้นทุเรียนยักษ์ ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ทุ่งหินเหิน ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
อุทยานสัจจะธรรม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ ซ.ท่าศาลา 7 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
เหมืองหินอ่อนพรานกระต่าย ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน) ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สวนสัตว์ลพบุรี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 036413551
ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
พระปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 036411458
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง