ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
หมู่บ้านควายไทย ซ.2282 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
สุสานหอย 15 ล้านปี ซ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สถานตากอากาศบางปู ซ.2089 ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
ต้นทุเรียนยักษ์ ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โป่งทุ่งกวาง ซ.ลบ. 2029 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
ทุ่งหินเหิน ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
อุทยานสัจจะธรรม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
อุทยานสวนสักทอง ซ.2212 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
น้ำตกสวนมะเดื่อ ซ.2282 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 18220
น้ำตกวังแสนดี ซ.205 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
น้ำตกวังก้านเหลือง ซ.2089 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
น้ำตกเตาต้น ซ.2321 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
ถ้ำอริยสัจสี่ ซ.3334 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
ถ้ำหุบเขาไตรลักษณ์ ซ.2260 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
ถ้ำเทวาพิทักษ์ ซ.3334 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ.3017 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
เขาสมอคอน ซ.3028 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180
เขาวงพระจันทร์ ซ.1 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ ซ.ท่าศาลา 7 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วังช้าง ซ.3333 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
เหมืองหินอ่อนพรานกระต่าย ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน) ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สวนสัตว์ลพบุรี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 036413551
สวนรุกขชาติ น้ำตกวังก้านเหลือง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
พระปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 036411458
เขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180
เขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง