ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สวนป่าลาดยาว ซ.309 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
บึงสีไฟ ซ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
บึงทับแต้ ซ.AH2 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เขื่อนพระราม 6 ถ.บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270
รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก ซ.ป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
พระธาตุปู่เถร ถ.คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
จักสานผักตบชวาบ้านมหานาม ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035245124
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 035366252
ศาลหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035241587
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม? ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035251586
พระราชวังโบราณ ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ปางช้าง (แลเพนียด) ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ปราสาทนครหลวง ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
เจดีย์พระศรีสุริโยทัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
คุ้มขุนแผน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง