ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถ.,บรมบรรพต, บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เสาชิงช้า ถ.บำรุงเมือง เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
พระมณฑป (หอไตรจตุรมุข) ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
มิวเซียมสยาม ซ.เศรษฐการ ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) 4 ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 022252777
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ Nitasrattanakosin Exhibition Hall 100 ถ.ราชดำเนินกลาง บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 026210044
0222650478
เสาชิงช้า Sao Ching Cha ถ.ดินสอ เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สนามหลวง Sanam Luang ถ.ราชดำเนินใน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ตรอกข้าวสาร (ถนนข้าวสาร) Khao San Road ถ.ข้าวสาร ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย Democracy Monument ถ.ราชดำเนินกลาง บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครฯ Bangkok Youth Center ถ.หลักเมือง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง