ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส หมู่3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมูโนะ 2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปาเสมัส หมู่4 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 1 ถ.ทรายทอง ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก 47 ถ.ทรายทอง2 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
สถานีอนามัยตำบลปูโยะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
สถานีอนามัยตำบลปาเสมัส ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
สถานีอนามัยตำบลมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
สถานีอนามัยบ้านกวาลอซีรา ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โรงพยาบาลสุไหงโกลก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง