ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร หมู่3 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสาคร 12 ถ.สาธารณสุข หมู่1 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
สถานีอนามัยบ้านป่าไฝ่ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
สถานีอนามัยบ้านกลูบี ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
สถานีอนามัยบ้านไอร์แยง ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
สถานีอนามัยบ้านตืองอ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง