ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอูยิ หมู่4 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาวอ ตำบลสาวอ หมู่6 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี หมู่2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบือและห์ หมู่1 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี หมู่4 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง หมู่6 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ หมู่8 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซือเลาะ หมู่4 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลาโละ หมู่7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบาตง หมู่4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเรียง หมู่2 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลรือเสาะ 184/5 ถ.รือเสาะสนองกิจ หมู่2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านบาโงกือเต๊ะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยตำบลสาวอ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านมือและห์ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านมะนังปันยัง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยตำบลเรียง ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านบูกิตจือแร ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านบลูกาฮีเล ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยตำบลลาโละ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านนาโอน ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยตำบลบาตง ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านตามุง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยตำบลโคกสะตอ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
สถานีอนามัยบ้านลาเวง ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โรงพยาบาลอำเภอรือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง