ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ หมู่5 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลุโบะสาวอ หมู่2 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลุโบ๊ะบายะ หมู่1 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละหาร ตำบลละหาร หมู่2 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะปอเยาะ หมู่2 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ หมู่2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยี่งอ 16 ถ.มะรือโบตก-บ่อทอง ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
สถานีอนามัยตำบลลุโบะบายะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สถานีอนามัยตำบลยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สถานีอนามัยตำบลละหาร ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สถานีอนามัยบ้านสุไหงบาลา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
สถานีอนามัยตำบลจอเบาะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง