ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะลุวอเหนือ หมู่2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สถานีอนามัยตำบลกะลุวอเหนือ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
สถานีอนามัยบ้านสะปอม ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง