ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลิเง๊ะ หมู่3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายตาเอียด ตำบลตลิ่งชัน หมู่5 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง 1 หมู่2 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบันนังบูโบ ตำบลถ้ำทะลุ หมู่3 ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ หมู่4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน หมู่8 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกือลอง ตำบลกือลอง หมู่6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้าน กม.26 ตำบลเนาะปูเต๊ะ หมู่2 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบันนังสตา 410 ถ.สุขยางค์บันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
สถานีอนามัยทำนบ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงพยาบาลบันนังสตา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง