ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 95 ถ.เทศบาล ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะเตงนอก ตำบลสะเตง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางยะลา 3 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 226 ถ.ผังเมือง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 92 ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 10 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง 97/364-365 ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 532-534 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา 19 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
สถานีอนามัยตำบลสะเตงนอก ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงพยาบาลจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงพยาบาลสิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง