ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 95 ถ.เทศบาล ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังกระ ตำบลตาเซะ หมู่4 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิดล ตำบลลิดล ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ 111 ถ.เพชรเกษม หมู่1 ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยะลา ตำบลยะลา หมู่1 ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุดี ตำบลบุดี 118/1 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก หมู่3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง หมู่2 ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาสา ตำบลพร่อน หมู่3 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ หมู่3 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง หมู่4 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะเตงนอก ตำบลสะเตง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบุดี ตำบลบุดี หมู่7 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
สถานพยาบาลเรือนจำกลางยะลา 3 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 226 ถ.ผังเมือง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 92 ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 10 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง 97/364-365 ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 532-534 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
โรงพยาบาลยะลา 152 ถ.สิโรรส อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา 19 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 93 ถ.เทศบาล 1 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีอนามัยลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
สถานีอนามัยตำบลสะเตงนอก ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีอนามัยตำบลท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
สถานีอนามัยตำบลหน้าถ้ำ ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงพยาบาลจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงพยาบาลสิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง