ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อทอง หมู่6 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งนเรนทร์ หมู่1 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปะกาฮะรัง ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางตาวา ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางเขา หมู่4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่ากำชำ หมู่1 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนรัก หมู่6 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเปาะ หมู่2 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตันหยงเปาว์ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลหนองจิก 223 ถ.เพชรเกษม ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร 2 ถ.เพชรเกษม หมู่7 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก 5 หมู่1 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลอิงคยุทธ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง