ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลอน ตำบลโคกสัก ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นสน ตำบลโคกสัก ถ.เพชรเกษม หมู่4 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
สถานีอนามัยบ้านต้นสน ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
สถานีอนามัยบ้านลอน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง