ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดไข่เต่า ตำบลนาปะขอ หมู่11 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ หมู่5 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแก้ว ถ.พิทักษ์ธรรม หมู่6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
สถานีอนามัยบ้านหาดไข่เต่า ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง