ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าบอนต่ำ หมู่1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนคำทอง หมู่6 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
สถานีอนามัยบ้านควนพระ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านท่าดินแดง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านป่าบอน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านป่าบอนเหนือ ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง