ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่8 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองธง ตำบลหนองธง หมู่2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุพ้อ ตำบลโคกทราย ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าบาก ตำบลทุ่งนารี หมู่9 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าบอนต่ำ หมู่1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำตก ตำบลวังใหม่ หมู่1 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งนารี ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ หมู่4 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนพระ ตำบลฝาละมี หมู่2 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนคำทอง หมู่6 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย หมู่6 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนเคี่ยม ตำบลฝาละมี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี หมู่7 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโหล๊ะบ้า ตำบลคลองใหญ่ หมู่4 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน หมู่6 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
สถานีอนามัยบ้านควนพระ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านควนเคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านท่าดินแดง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านป่าบอน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านป่าบอนเหนือ ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านหนองธง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านป่าบาก ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านควนเพ็ง ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
สถานีอนามัยบ้านโล๊ะหาร ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงพยาบาลป่าบอน ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง