ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนโหนด ตำบลตะแพน 147 หมู่1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลามะปราง ตำบลเขายา 76 หมู่1 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าข้าม ม.8 ตำบลตะแพน หมู่8 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโหล๊ะเร็ด ตำบลเขาย่า หมู่3 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะแพน 92 หมู่2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาปู่ 20 หมู่11 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีบรรพต 1 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต หมู่9 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
สถานีอนามัยบ้านโหล๊ะท่อม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สถานีอนามัยบ้านศาลามะปราง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สถานีอนามัยบ้านเขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สถานีอนามัยตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
สถานีอนามัยบ้านสวนโหนด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงพยาบาลศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง