ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา หมู่4 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา หมู่7 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทรพอน ตำบลดอนประดู่ หมู่9 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
สถานีอนามัยบ้านทะเลเหมียง ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
สถานีอนามัยบ้านไทรพอน ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง