ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะพานข่อย ตำบลนาขยาด หมู่7 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพังดาน ตำบลนาขยาด หมู่2 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะยาง ตำบลนาขยาด หมู่3 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยบ้านสะพานข่อย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยบ้านเกาะยาง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยบ้านพังดาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง