ค้นพบจำนวน 36 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พนางตุง หมู่11 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปันแต หมู่6 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวถนน ตำบลชะมวง หมู่10 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยกไสยวน ตำบลพนมวังก์ หมู่3 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะพานข่อย ตำบลนาขยาด หมู่7 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาตำเสา ตำบลชะมวง หมู่3 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพังดาน ตำบลนาขยาด หมู่2 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากคลอง ตำบลมะกอกเหนือ หมู่1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนศาลา ตำบลมะกอกเหนือ หมู่8 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจันนา ตำบลดอนทราย หมู่8 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนดินแดง ตำบลดอนทราย หมู่7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด หมู่1 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะยาง ตำบลนาขยาด หมู่3 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทะเลน้อย หมู่5 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โตนดด้วน หมู่2 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แหลมโตนด หมู่1 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน ถ.ราษฎร์ประสงค์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยบ้านขอนหาด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยตำบลแหลมโตนด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยบ้านศาลาตำเสา ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยปันแต ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
สถานีอนามัยพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
สถานีอนามัยบ้านดอนศาลา ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
สถานีอนามัยบ้านปากคลอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
สถานีอนามัยบ้านหัวถนน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยบ้านจันนา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยควนดินแดง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยตำบลโตนดด้วน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยบ้านสะพานข่อย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยบ้านสี่แยกไสยวน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยบ้านเกาะยาง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยบ้านพังดาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
สถานีอนามัยบ้านแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงพยาบาลควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง