ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา หมู่2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางด้วน ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินคอกควาย ตำบลบ้านนา หมู่3 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำตก ตำบลสุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม หมู่7 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลทุ่งยาว หมู่4 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยายแม็ม ตำบลบ้านนา หมู่1 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเจ็ดบาท ตำบลแหลมสอม หมู่5 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำปลอก ตำบลปะเหลียน หมู่6 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำแคลง ตำบลปะเหลียน หมู่4 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจ้าพะ ตำบลปะเหลียน หมู่11 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสุโสะ หมู่1 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลิพัง หมู่1 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปะเหลียน หมู่3 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งยาว หมู่1 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าพญา หมู่4 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมสอม หมู่1 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะสุกร หมู่1 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปะเหลียน 248/2 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
สถานีอนามัยบ้านลำปลอก ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
สถานีอนามัยตำบลบางด้วน ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยตำบลท่าพญา ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านหนองเจ็ดบาท ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านหินคอกควาย ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยตำบลบ้านนา ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านลำแคลง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
สถานีอนามัยบ้านหนองยายแม็ม ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านแหลมสอม ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
สถานีอนามัยตำบลสุโสะ ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
สถานีอนามัยตำบลทุ่งยาว ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
สถานีอนามัยตำบลลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
สถานีอนามัยบ้านหยงสตาร์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงพยาบาลปะเหลียน ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง