ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองบ่อ 124 หมู่3 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอัมพวัน ตำบลเกาะเปียะ หมู่4 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดโพรงจรเข้ ตำบลในควน หมู่5 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนานิน ตำบลทุ่งกระบือ หมู่7 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ หมู่5 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทอนพลา ตำบลนาชุมเห็ด หมู่7 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นปรง ตำบลนาชุมเห็ด หมู่3 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด หมู่2 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนโพธิ์ ตำบลย่านตาขาว หมู่2 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนเคี่ยม ตำบลทุ่งค่าย หมู่6 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกทราย ตำบลโพรงจรเข้ หมู่4 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งค่าย หมู่2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในควน หมู่4 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโพรงจรเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเปียะ หมู่2 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
สถานีอนามัยบ้านวัดโพรงจระเข้ ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านควนหิน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านต้นปรง ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านอัมพวัน ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยตำบลทุ่งค่าย ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านทอนพลา ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยตำบลโพรงจระเข้ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยตำบลเกาะเปียะ ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านควนโพธิ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านโคกทราย ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยทุ่งญวน ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านนานิน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยตำบลในควน ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
สถานีอนามัยบ้านท่าบันได ถ.ท่าบันได ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงพยาบาลย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง