ค้นพบจำนวน 103 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลย่านซื่อ หมู่4 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ หมู่4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านควน ถ.ยนตรการกำธร หมู่3 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำผุด หมู่5 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าเรือ หมู่5 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองขุด ถ.ยนตรการกำธร หมู่2 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาขาว หมู่5 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จ.สตูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไทร ตำบลละงู อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังตง ตำบลนาทอน หมู่4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผัง 50 ตำบลนิคมพัฒนา ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผัง 34 ตำบลอุไดเจริญ หมู่2 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปาเต๊ะ ตำบลเจ๊ะบิลัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาทอน ตำบลนาทอน หมู่2 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งดินลุ่ม ตำบลป่าแก่บ่อหิน หมู่5 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งไหม้ ตำบลน้ำผุด หมู่1 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่ง ตำบลฉลุง ถ.ฉลุง หมู่8 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทางยาง ตำบลสาคร ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตันหยงละไน้ ตำบลแหลมสน หมู่1 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตันหยงกลิงตำบลเกาะสาหร่าย หมู่3 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฉลุง ตำบลฉลุง ถ.สุขาภิบาล หมู่7 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนบ่อทอง ตำบลทุ่งนุ้ย หมู่1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควน ตำบลบ้านควน ถ.ยนตรการกำธร หมู่4 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุบังปะโหลด หมู่2 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะทูน-พิปูนล้นเกล้า ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลควนโพธิ์ หมู่5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านในเมือง ตำบลละงู หมู่12 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแป-ระใต้ หมู่4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหนือคลอง ตำบลควนกาหลง หมู่8 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาแดง ตำบลป่าแก่บ่อหิน หมู่7 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสาคร ถ.ทอนโต๊ะเล หมู่2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละงู หมู่2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปาล์มพัฒนา จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งบุหลัง หมู่5 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย 2 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตำมะลัง ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตันหยงโป หมู่1 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนขัน ซ.นาลาน 12 ถ.สตูล-เจ๊ะบิลัง หมู่3 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนกาหลง หมู่1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนโดน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขอนคลาน หมู่3 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแหลมสน หมู่3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเจ๊ะบิลัง 13 หมู่2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะสาหร่าย หมู่5 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะหลีเป๊ะ หมู่7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกำแพง หมู่3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงู หมู่3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหว้า หมู่2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ หมู่2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง หมู่1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล หมู่2 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ถ.ยาตราสวัสดี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
สถานีอนามัยบ้านคีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
สถานีอนามัยนาทอน ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
สถานีอนามัยบ้านทุ่งบุหลัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
สถานีอนามัยน้ำผุด ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
สถานีอนามัยบ้านวังตง ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี จ.สตูล 91130
สถานีอนามัยบ้านทุ่งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110
สถานีอนามัยบ้านผัง 50 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
สถานีอนามัยเขาขาว ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110
สถานีอนามัยกะทูน-พิปูนล้นเกล้า ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
สถานีอนามัยอุไดเจริญ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
สถานีอนามัยบ้านผัง 43 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
สถานีอนามัยบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
สถานีอนามัยบ้านห้วยไทร ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
สถานีอนามัยในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
สถานีอนามัยทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
สถานีอนามัยตำบลแป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
สถานีอนามัยละงู ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
สถานีอนามัยท่ายาง ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
สถานีอนามัยชุมชนท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
สถานีอนามัยแป-ระใต้ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
สถานีอนามัยบ้านวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
สถานีอนามัยกุบังปะโหลด ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
สถานีอนามัยสาคร ถ.ทอนโต๊ะเล ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
สถานีอนามัยบ้านทุ่ง ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
สถานีอนามัยปาเต๊ะ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
สถานีอนามัยฉลุง ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
สถานีอนามัยบ้านควน ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
สถานีอนามัยบ้านวังพะเนียด ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140
สถานีอนามัยคลองขุด ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
สถานีอนามัยเจ๊ะบิลัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
สถานีอนามัยควนขัน ซ.นาลาน 12 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
สถานีอนามัยบ้านตันหยงโป ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
โรงพยาบาลทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงพยาบาลละงู ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงพยาบาลควนกาหลง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงพยาบาลท่าแพ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงพยาบาลควนโดน ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง