ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาหม่อม ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งขมิ้น 71 หมู่7 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองหรัง ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม 176/35 ถ.ผ่องไทย หมู่5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90000
สถานีอนามัยตำบลครองหรัง ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
สถานีอนามัยบ้านทุ่งโพธิ์ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงพยาบาลนาหม่อม ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง