ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะกอม ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลิ่งชัน ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะพานไม้แก่น ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าชิง ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตรับ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำขาว ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาหว้า ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาทับ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาเสมียน ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าหมอไทร ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่องเขา ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะโหนง ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูนายสังข์ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คู ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ควนขี้แรด ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเปียะ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขุนตัดหวาย ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แค ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ ถ.ราษฎร์รักษ์ หมู่2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยตำบลจะโหนง ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยบ้านช่องเขา ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยตำบลป่าชิง ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยนาหว้า ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยตำบลคู ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยสะพานไม้แก่น ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยตำบลแค ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยคลองแงะ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยตำบลท่าหมอไทร ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยน้ำขาว ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
สถานีอนามัยขุนตัดหวาย ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลจะนะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง