ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สนามชัย ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พังช้างตาย ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อดาน ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางเหล้า ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีหลวง ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุมพล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คูขุด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองรี ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กระดังงา ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ 60/2 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด หมู่4 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยตำบลวัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยบ้านนางเหล้า ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยชุมพล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยตำบลดีหลวง ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยคลองรี ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยสนามชัย ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยคูขุด ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยบ่อดาน ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยบ้านพรวน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยตำบลท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
สถานีอนามัยบ้านเกาะนางคำ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลสทิงพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง