ค้นพบจำนวน 392 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะกอม ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะกอม ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังไทร ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังใหญ่ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง 190 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพร้าว ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่ง ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง 58 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ 51 หมู่10 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ 28/1 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเก่า ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งใหญ่ 111 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าจีน ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าไทร ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าไทร หมู่5 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทรายขาว ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลิ่งชัน ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองแงะ 234 ถ.กาญจนวนิช หมู่5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองแงะ ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ่างทอง 182/2 หมู่1 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หูแร่ ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินผุด ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวปาบ 35/3 หมู่5 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวถนน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวเขา ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยคู ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกวางข้อง 116/2 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักเอาะ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามอ่าง 197 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะพานไม้แก่น ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สว่างอารมณ์ ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวนตูล ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวนเรียน ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สนามชัย ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถิตย์ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีประชาอุทิศ หมู่3 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีประชาเขต 19/11 ถ.กาญจนวนิชย์ หมู่2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดสน 197 ถ.ระโนด-สงขลา หมู่3 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดจันทร์ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดขนุน ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังปริง หมู่1 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังบวบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังโอ๊ะ ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำลอง ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำพด ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำชิง ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำไพล ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รำแดง ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระวะ 73/1 หมู่3 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ม่วงก็อง ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พังลา ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พังยาง 111 หมู่1 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พังช้างตาย ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พรวน ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผักกูด 29 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่ายาง ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าชิง ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าขาด ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากบางภูมี ถ.รัฐภูมี หมู่3 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากแตระ ถ.ปากแตระ หมู่3 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปลักหนู ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวควน ท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป็อง ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตรับ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขาว หมู่3 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางกล่ำ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเหรียง 2/9 หมู่3 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเขียด ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่ออิฐ หมู่8 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อทราย ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อตรุ 1 ถ.โพธิ์ราษฎร์นิยม หมู่2 ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ่อดาน ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคม ถ.เพชรเกษม ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำน้อย ถ.กาญจนวิทย์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำขาว ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำเชี่ยว ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาหว้า ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาหมอศรี ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาหม่อม ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาสีทอง 62/4 ถ.ยนตรการกำธร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาป๋อง ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาปรัง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาทับ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางเหล้า ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาเสมียน ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งลาน ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งมะขาม 196 หมู่10 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งปรือ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งตำเสา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งข่า ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง