ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพละ ตำบลเขาไชยราช ถ.เพชรเกษม หมู่3 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุใหญ่ ตำบลสะพลี หมู่6 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางจาก หมู่5 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางแหวน หมู่4 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายแก้ว ตำบลเขาไชยราช ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถ้ำธง หมู่3 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชุมทรัพย์ หมู่8 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอกม้า ตำบลบางสน หมู่6 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสะพลี หมู่5 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสลุย หมู่5 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลชุมโค ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โรงพยาบาลปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สถานีอนามัยตำบลถ้ำไกรราช ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สถานีอนามัยบ้านพละ ถ.เพชรเกษม ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สถานีอนามัยบ้านถ้ำธง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สถานีอนามัยบางแหวน ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สถานีอนามัยตำบลปากคลอง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
สถานีอนามัยบ้านชุมทรัพย์ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สถานีอนามัยบ้านบางจาก ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สถานีอนามัยตำบลชุมโค ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สถานีอนามัยตำบลทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สถานีอนามัยบ้านคอกม้า ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
สถานีอนามัยตำบลสะพลี ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
สถานีอนามัยบ้านพรุใหญ่ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
โรงพยาบาลมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210
โรงพยาบาลอำเภอปะทิว ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง