ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านระวิ ตำบลบางพระเหนือ หมู่5 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางแก้วนอก ตำบลบางแก้ว 9 ถ.เพชรเกษม หมู่4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางแก้วใน ตำบลบางแก้ว 23 อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นใต้ 22 อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นเหนือ 17/3 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพระเหนือ 17 หมู่2 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงใต้ 51/3 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงเหนือ 49/1 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น 32/3 หมู่3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
สถานีอนามัยบางแก้วใน ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยตำบลละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยตำบลละอุ่นเหนือ ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยบางพระเหนือ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยระวิ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลละอุ่น ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง