ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว 173 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ 29/3 หมู่2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มิตรภาพ ตำบลบางริ้น 258/45 หมู่6 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินช้าง 291 หมู่3 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดทรายดำ ต.หงาว 76 ถ.เพชรเกษม หมู่5 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนกงาง 4/9 ถ.เพชรเกษม หมู่5 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ หมู่4 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งคา หมู่1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดส้มแป้น หมู่3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชกรูด 24/6 ถ.เพชรเกษม หมู่3 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางริ้น 46/1-2 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนอน 6/2 ถ.เพชรเกษม หมู่1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายแดง 106 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะพยาม ต.เกาะพยาม หมู่1 ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะช้าง ต.เกาะพยาม หมู่2 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานพยาบาลอันดามันระนองการแพทย์ 130/274 ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดระนอง 349 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
โรงพยาบาลระนอง 11 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 9 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
สถานีอนามัยตำบลทรายแดง ถ.เพชรเกษม ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยหินช้าง ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยตำบลบางนอน ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยบางริ้นบ้านมิตรภาพ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยบ้านสะพานปลา ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยบางริ้น ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยตำบลหงาว ถ.ประชาพิทักษ์ ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยราชกรูด ถ.เพชรเกษม ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยบ้านนกงาง ถ.เพชรเกษม ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลค่ายรัตนรังสรรค์ ถ.เพชรเกษม ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง